2020. szeptember 7 - közmeghallgatás

2020. szeptember 7-én 18:00-tól a művelődési házban közmeghallgatás lesz Verőcén. Az eddigiektől eltérően és újító módon kérdéseket előre is lehetett küldeni, írásos formában, amire ezáltal felkészülve tud és szándékozik válaszolni Grauszmann György polgármester. A CivilVerőce laza közösségében néhányan összeálltunk és témák szerint felosztva az alábbi kérdéseket küldtük be a polgármesternek, képviselőtestületnek, folytatva a 2016-ban megkezdett folyamatot:

 1. mikortól indul a Kismarossal közös közterületfelügyelő alkalmazása és milyen ügyekben lehet keresni? Aktuálisan, a fűtési szezont jellemző illegális hulladéklerakás és nem megfelelő fűtőanyaggal fűtés kérdéseire és számonkérési eljárásrendjére fel lesz-e készítve? Tudunk-e specifikus szakértelemmel a felkészítésben besegíteni?
 2. Egy hónapja epapír rendszeren keresztül hivatalos beadványt írtunk az Önkormányzatnak az Expressz tábor telkének sorsával kapcsolatban, amire azóta nem érkezett válasz. Ottani fő kérdésünk volt, hogy visszavonható-e környezeti-stratégiai célokkal összhangban az Expressz tábor telkére vonatkozó parcellázási szándék a HÉSZ-ből? Mostani kérdés, hogy mikor tud az Expressz tábor kérdéséről a képviselőtestület a beadványban megfogalmazott igényeknek megfelelően tárgyalni, mikorra várható a válasz és a reakció a beadványra?
 3. A napokban 38 oldalas szakvélemény és javaslatcsomag érkezett az Alapvető Jogok Biztosától, amiben az elmúlt öt év során beadott és a hatóságok (köztük a Verőcei ÖK) által nem megfelelően kezelt számos hulladékégetési ügy panaszait dolgozták fel rendkívül alaposan. Ebben az önkormányzatra vonatkozóan is megfogalmazásra került rendeletmódosítási javaslat, jogszabályi kötelezettség alapján környezetvédelmi program elkészítésére való figyelmeztetés, valamint intézkedési protokoll módosítási javaslatcsomag. Mit, hogyan és mikor fog ebből az Önkormányzat foganatosítani? Hamarosan indul az újabb fűtési szezon, hogyan készül az ÖK az illegális hulladékégetés visszaszorítására másképp, mint eddig? Mit tud tenni az ÖK a szociális segítés és szigorú szankcionálás érdekében? Mit tudnánk közösen tenni a szemléletformálás és megelőzés érdekében?
 4. Év elején segítségemmel beadvány született az Országos Levegőminőség Mérőhálózatot üzemeltető kormányzati szervhez, hogy nyárra és a fűtési szenzora üzembe helyezzenek 1-1 hónapra egy hivatalos hitelesített levegőminőséget monitorozó mérőautót. Hol akadt el ez az ügy, mit tesz az ÖK és mit tehetek én annak érdekében, hogy összejöjjön ez az igen hasznos méréssorozat?
 5. Bónusz távlati kérdés: mikor és hogyan fogja a vízi és szárazföldi motorizált forgalmat drasztikusan korlátozni a térség, hogy megőrizze élhető mivoltát és ne veszítse el pont azt a kincset, ami miatt ez a sok jármű idetódul? Aktuális kapcsolódó, hogy merjünk bátrak lenni:
  https://greenfo.hu/hir/mennyire-nepszerutlen-a-gepkocsi-forgalom-korlatozasa/
   
 6. Az idei nyár igazolta, hogy a Duna-part használatának, az autók ott parkolásának rendezése nem tűr halasztást. Milyen konkrét intézkedésekkel próbálják meg konszolidálni a dunai lejárók körül kialakult helyzetet annak érdekében, hogy a Verőce jövőjéről tartott megbeszéléseken rögzített alapelv, miszerint tartsuk távol az autókat a Duna-parttól, érvényesüljön?
 7. A falun áthaladó motorizált járműforgalom, illetve a faluban parkoló járműmennyiség– az ezzel járó légszennyezés, por, zaj – egyre elviselhetetlenebb mértékű. Szakértői vélemények szerint a parkolási kapacitásbővítés elkerülhetetlenül tovább fokozza a járműforgalmat, nem pedig enyhíti.Milyen konkrét intézkedésekkel tervezik kezelni ezeket a problémákat? Terveznek-e bevezetni parkolási díjat, korlátozásokat, és ha igen, ez mikortól várható? Milyen forrásokat különítenek el ennek a már jelenleg is nagyon súlyos helyzetnek a települési szintű tervezésére, megoldására?
 8. Hogyan kívánják megoldani az utóbbi időben érzékelhetően elharapózott vandalizmust és lopásokat (vasútállomás parkolójában és máshol)? Mikorra helyezik (ismét) működésbe a térfigyelő kamerarendszereket a vasútállomás parkolójában? Milyen egyéb helyekre terveznek hasonló megoldásokat?
 9. Ismert, hogy a 10 éve működő Forrás Irodalmi Kávéház október végével kénytelen lesz elhagyni a Művelődési Házat. Hogyan tervezi az Önkormányzat a továbbiakban támogatni azt a kulturális és közösségi missziót, amit a Forrás jelent? Milyen helyettesítő programokkal szolgálnak a látogatói számára?
 10. Mikor tervezik felújítania helytörténeti múzeumnak szánt Nádor-házat?
   
 11. Mikor döntenek abban (konkrét dátum), hogy kik lesznek a felelősei a lakosság által felvetett témáknak? Hol teszik ezt nyilvánossá?
 12. Mikor, milyen formában és milyen felületen számol be az önkormányzat, a megtett intézkedésekről?
 13. Mikorra pótolják, hogy elektronikusan is megtekinthetők legyenek a korábbi évek közmeghallgatásainak jegyzőkönyvei?
 14. Mikor és hol lesz elérhető a 2020. 09.07-i  közmeghallgatás vágatlan felvétele?
 15. Ki a felelőse az önkormányzatban annak, hogy a dokumentumok (pl. költségvetés, éves beszámolók, pályázati dokumentációk, szerződések-adatvédelmi jogszabályban nem érintett tartalma, háttértanulmányok stb.) elektronikus módon, az önkormányzat honlapján elérhetők legyenek a törvények által meghatározott módon és időben?
 16. Hol és hogyan lehet mulasztás esetén panasszal élni? Milyen válaszadási és intézkedési kötelezettségei vannak az önkormányzatnak az ilyen típusú panaszokkal kapcsolatosan?
   
 17. Mikor és hogyan kívánják részletesen tájékoztatni a lakosságot arról, hogy milyen csatornákon, milyen formai/tartalmi követelményekkel kell beadni a felvetéseket, panaszokat, stb. hogy azt hivatalos megkeresésként fogadja az önkormányzat és intézze? Hogyan jelzi a hivatal, befogadták-e a megkeresést és azt, hogy milyen határidővel reagálnak majd arra? Tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan is, hogy milyen szankciója van, ha az önkormányzat a válaszadást elmulasztja, és kihez lehet fordulni a probléma orvoslására.
 18. Évek óta téma, hogy a www.veroce.hu oldal új tartalmakkal, funkciókkal bővüljön. A „Képviselők” szakasz létrejött, ugyanakkor nincs sem bemutatkozás, sem elérhetőség, fogadóóra, csupán az egyes képviselőkhöz tartozó utcák kerültek felsorolásra. Mikorra pótolják a hiányosságot? Mikor kerül fel egyértelműen az, hogy mik azok az ügyek, amik az egyes képviselőkhöz tartoznak?
 19. Összegszerűen hogyan érintik Verőce költségvetését a kormány által bejelentett pénzügyi elvonások, változtatások? Mekkora kiesést jelent ez az idei évben? Hogyan érinti ez az önkormányzat kötelező feladatainak megvalósítását? Mikor készül módosítás? Mi az, amire nem lesz elég forrás ill. milyen belső átcsoportosítások szükségesek? Hol és mikor kerülnek ezek az adatok nyilvánosságra?
   
 20. Gyakran elhangzik, hogy a turizmus és annak fokozása hasznos a település számára. Az elmúlt években milyen idegenforgalmi tevékenységek mennyi bevételt hoztak a falunak, illetve mennyi, helyben bejegyzett vállalkozás van, aminek a fő tevékenysége az idegenforgalommal kapcsolatos?
 21. Mit lépéseket tesz, milyen forrásokat szán az önkormányzat az átgondolt, településszintű, illetve a regionális szintű turisztikai koncepció kidolgozására és megvalósítására?
 22. A zaj a második leggyakoribb halál-ok Európában. Attól függetlenül szennyezi a mindennapjainkat, hogy észrevesszük-e vagy sem. Mit tesz az önkormányzat azért, hogy a közterületek, a természeti területek és az otthonok csendjét megvédje? Ki az illetékes a jelenleg hatályos zajvédelmi szabályozások ellenőrzésére, betartatására, szankcionálására belterületen és külterületen, munkaidőben és munkaidőn kívül? Mi az engedélyezési folyamata a vállalkozási célú, illetve a magán jellegű rendezvényeknek?
 23. A Demény Ferenc által benyújtott kérdéseket kiegészítendő: az önkormányzat komoly támogatást nyújt a Verőcei Dunai Hajós Egyesületnek. Mit tett az Egyesület az eddigiekben annak érdekében, hogy megvalósítsa az alapszabálya szerinti célt a természeti és épített környezet védelmére?

Köszönjük a befektetett energiát Fábián Erikának, Gyenese Györgyinek, Zölei Anikónak, Mekkey Péternek és Vásárhelyi Gábornak, valamint a képviselőtestületnek az írásos kérdésfeltevés lehetőségének felajánlását.

Kíváncsian várjuk a ma estét!