Közmeghallgatás - Kapcsolattartás

A 2016. október 25.-én megtartott közmeghallgatáson Kapcsolattartás, ügyintézés témában feltett kérdések-válaszok (nem az elhangzásuk sorrendjében)

1. Kérdés: Miért nem válaszolnak a hivatalos e-mailcímekre érkező beadványokra?

Válasz: A hivatalos levélnek minősíthető elektronikus levelekre válaszolnak, melyeknek meg kell felelni bizonyos elvárásoknak. Név, cím elérhetőség kell szerepeljen rajtuk, illetve meg kell fogalmazódjon konkrét kérdés/kérés/észrevétel/javaslat. Javasolják a postai úton történő levélküldést, egyidejűleg, vagy a kinyomtatott e-mail-t a hivatalban alá kell írni.

2. Kérdés: Ha jogszabály létezik arra, hogy ugyanolyan beadványnak kell tekinteni az e-mailt is, mint a postai úton érkező levelet, tud-e segíteni a hivatal, hogy ők pontosan mit  "tekintenek e-mailnek"?

Válasz: Nincs ilyen jogszabály, de ők egyfajta belső szabályzat szerint igyekeznek minden olyan e-mailre válaszolni, amire lehet.

Kiegészítés: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól ide vonatkozó részei:

28/A http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV

" Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ, előnyben részesítve az elektronikus utat."

" Az ügyfél a választott kapcsolattartási formáról más - a hatóságnál rendelkezésre álló -formára áttérhet. A hatóság akkor tagadhatja meg az ügyfél által választott új kapcsolattartási forma alkalmazását, ha az ügyfél visszaélésszerűen kívánja azt igénybe venni."

"Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint jogszabály rendelkezése alapján bármilyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél, a kapcsolattartás időpontját és módját az iratra feljegyzéssel, vagy más módon az információ megőrzését biztosító módon rögzíteni kell."

"Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevőjére is alkalmazni kell."

28/B http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV

"A hatóság - ahol technikai felkészültsége lehetővé teszi - jogszabályban meghatározott feltételekkel a szóbeli és az írásbelinek nem minősülő elektronikus nyilatkozaton alapuló kapcsolattartást is alkalmazza, illetve az ügyfél által alkalmazott ilyen kapcsolattartást is elfogadja, így különösen a rövid szöveges üzenet formát, valamint az elektronikus levél formát."

 

3. Kérdés: Miért nem kerülnek fel a honlapra, illetve az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában is rögzített, nyilvános felületekre a jogszabály által rögzített határidőkre a közérdekű információk (testületi ülések napirendje, előterjesztések, időpont, helyszín, határozatok, jegyzőkönyvek. Közmeghallgatás időpontja, témái. Képviselők adatai, elérhetősége, bemutatkozása, fogadóórája stb.)

Válasz: Csak a Közmeghallgatás kihirdetésére reagáltak, miszerint azt időben kihirdették. Arról, hogy több képviselő, miért nem jelent meg személyesen, nem tudtak információt adni. A kérdés többi részére érdemben nem válaszoltak.

4. Kérdés: Az elmúlt két évben, a "Verőcei Ötletelők" folyamat révén számos téma felmerült a közterületek, középületek, közösségi funkciók tekintetében. Hogyan építi ezt be az önkormányzat a településfejlesztési koncepciójába

Válasz: A polgármester tájékoztatást adott a beadott pályázatokról, amelyekről rövid híradás a Verőcei Tükörben (150 Ft) mindig megtalálható, illetve elhangzott az "arculatépítés" kifejezés, de részletek nem derültek ki.

 

Tájékoztatást kaptunk az Önkormányzat által benyújtott pályázatokról, melyek elbírálása most zajlik. (A felsorolás nem teljes)

 

1. Önkormányzat épületének felújítása

2. Mozi épület, Polgármesteri Hivatal átköltözése

3. Könyvtár, Települési arculat kialakítása, energetikai felújítás

4. Rendőrség épületének energetikai felújítása

5. Orvosi rendelő épületének energetikai felújítása

6. Iskola kistornatermének energetikai felújítása

7. Iskolabővítés

8. Kerékpáros centrum kialakítása Pizzéria mellett

9. Kültéri kondipark kialakítása Vasútállomásnál, illetve Pizzéria mellett

10. Vasút soron vízmű gerincvezeték csere

11. Fogarasi utca támfalomlás miatt viszmajor keretében felújítás, vízelvezetés

12. Szamos utcánál löszfalomlás miatti helyreállítás

13. Járdaépítési, felújítási programok