Közmeghallgatás - Közlekedés

A 2016. október 25.-én megtartott közmeghallgatáson a Közlekedéssel kapcsolatos kérdések-válaszok (nem az elhangzásuk sorrendjében)

1. Kérdés: Több lakos hiányolta az utcanév táblákat, illetve házszámokat, névkiírást.

Válasz: Egy arculatépítő pályázat keretében erre is vannak elképzelések, hogy egységesítik az utcatáblákat, irányjelzőket helyeznek ki, amennyiben elnyerik a kért összeget.

2. Kérdés: Mik a tervek azzal kapcsolatban, hogy belterületen még 40 % nincs csatornázva, valószínűsíthető, hogy szennyvíz szivárog a talajba, ez környezetszennyezés. Mit tesznek ennek elkerülése érdekében?

Válasz: A város jövőbeli tervei között második helyen áll a  csatornahálózat fejlesztés, de ez jelentős beruházás. (kb 600 millió forint) Előzőleg is pályáztak rá,  a dokumentáció elérhető a hivatalban, de forráshiány miatt nem nyerték el. Most új pályázatot adtak be.

3. Kérdés: Egy lakó kifogásolta az út minőségét, illetve közvilágítást a Szélesrét úton.

Válasz: A felújítást megkezdték, és jövőben is folytatni fogják, mind a javítást, mind a világítótestek kihelyezését.

 

4. Kérdés: Felkérés hangzott el az önkormányzat felé, hogy oldják meg a gyalogosok problémáját a cukrászda-gyroszos közti útszakasz járdáján, amit az ott (és gyakran a kerékpársávon) való rendszeres -amúgy szabálytalan-parkolás okoz. Ötlet is felmerült a megoldásra: korlát illetve más fizikai akadály telepítése.

Válasz:
Ezen útszakasz fenntartója a közútkezelő. Velük kell tárgyalni. Kérik, hogy az állampolgári panaszokat a közútkezelőhöz IS juttassák el. Minél több panasz érkezik hozzájuk, annál valószínűbb az intézkedés.

 

Egyéb kérdések:

1. Kérdés: Egy lakos a temető állapotát kifogásolta, oda nem való fák eltávolítását kérte.

Válasz: A temető másfél hektár területéből 11 ezer négyzetméter a római katolikus egyházhoz tartozik, 4 ezer négyzetméter a református egyház gondozásában áll. Az  önkormányzat segítségével a hűtőház felújítására kerül sor, kézmosót és WC-t is kialakítanak, az egyházak pedig felújítják/újították a kápolnákat.