Közmeghallgatás

A 2016. október 25.-én megtartott közmeghallgatáson megtelt a Művelődési Ház nagyterme.

Polgármester úr tájékoztatása szerint a napirend a következőképp alakult:

 • 1. téma Hulladékkal kapcsolatos kérdésekre a TVNK ügyvezető igazgatóját Gáspár Jánost kérte fel válaszadásra
 • 2. téma Rendőrséghez intézett kérdésekre a Rendőrség vezetője válaszolt
 • 3. téma Egyéni kérdések, problémák felvetése
 • 4. téma Verőce benyújtott pályázatairól rövid tájékoztatás

A napirendi pontok tárgyalása előtt a Civil Verőce csoport a következőkre hívta fel a figyelmet:

 • a közmeghallgatás ritka alkalom arra, hogy a "köz" ügyeivel foglalkozzunk, ezért kértük, hogy a többeket érintő, közérdekű felvetéseket tárgyalják először, majd az egyéni kéréseket
 1. kiemeltük, hogy az Önkormányzattól érdemi válaszokat várunk, előzetesen benyújtott kérdéseinkre, melyek itt olvashatók:

Hulladék:

2014 elején személyesen tájékoztatta a polgármester úr a művelődési házban összehívott informális találkozón összegyűlteket, hogy néhány héten belül szelektív szigetek kerülnek kihelyezésre Verőcén. A szelektív hulladék elszállítása azóta sem megoldott még a falu állandó lakosaira nézve sem (fekete zsákos területek hivatalosan nem kapnak szelektív zsákot, kukák mellé sokszor elfelejtenek otthagyni cserezsákot stb). 

 1. Milyen azonnali megoldási lehetőséget javasolnak arra, hogy minden állandó lakó hozzáférhessen a szelektív gyűjtés lehetőségéhez itt a településen?
 2. A szelektív szemét, illetve a nem szelektív szemét gyűjtésének, kezelésének helyéről és módjáról kérünk pontos tájékoztatást (milyen telephelyekre gyűjtik, hogyan válogatják szét?)
 3. Mennyi hulladék keletkezik a faluban, ebből mennyi a szelektíven gyűjtött?
 4. A szolgáltatóváltáskor kis méretű, elpiszkolódott állapotban lévő gyűjtőedények kerültek kiosztásra - ez annyit jelent, hogy a korábbihoz képest drágult a szemétszállítás, még a rezsicsökkentés ellenére is. A szolgáltatás minősége sem kielégítő (ld. szelektív-probléma, siralmas állapotú kukák, három hétig tartó lomtalanítás, elszállításkor a területen maradó szétszóródott szemét stb.).
 5. A fenti kérdésekre tekintettel elmondható, hogy a lakosság nagy része nincs megelégedve az elmúlt években kapott szolgáltatással. Indokolást kérünk, hogy miért döntött az önkormányzat a jelenlegi szolgáltató mellett, miért nem választottuk a térségben más településeket ellátó valamely másik szolgáltatót?
 6. A Zöldhulladék nem megfelelő tárolása és hiányos lerakási lehetőségei többeket érintő probléma. Milyen ötleteik, megoldási javaslataik vannak a Zöldhulladék kezelésére?

Lakossággal való kapcsolattartás:

 1. Miért nem válaszolnak a hivatalos e-mailcímekre érkező beadványokra?
 2. Miért nem kerülnek fel a honlapra, illetve az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában is rögzített, nyilvános felületekre a jogszabály által rögzített határidőkre a közérdekű információk (testületi ülések napirendje, előterjesztések, időpont, helyszín, határozatok, jegyzőkönyvek. Közmeghallgatás időpontja, témái. Képviselők adatai, elérhetősége, bemutatkozása, fogadóórája stb.)
 3. Az elmúlt két évben, a "Verőcei Ötletelők" folyamat révén számos téma felmerült a közterületek, középületek, közösségi funkciók tekintetében. Hogyan építi ezt be az önkormányzat a településfejlesztési koncepciójába?

Duna-parti fejlesztés:

Tájékoztatást kérünk, hogy 

 1. a gumiszerviztől a községhatár felé pontosan milyen tevékenységeket fognak kivitelezni, mely ingatlanokon?
 2. kinek a tulajdonában vannak a tevékenységekkel érintett ingatlanok?
 3. Az (egykori) önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetén milyen önkormányzati döntések előzték meg az adásvételt / bérbeadást?
 4. milyen szolgáltatásokat fog nyújtani a terület, milyen célcsoportnak?
 5. hogyan érinti ez a közösség által használt területeket (akár a közvetlen szomszédságot, akár tágabb környezetet)?

Közlekedésfejlesztési koncepció:

Számos belterületi utca, útszakasz nem alkalmas a (biztonságos) közlekedésre. Ez egyaránt probléma mind a kisgyermekes családok, a babakocsival, biciklivel közlekedők, illetve az idősek számára. Egyrészt szeretnénk, hogy bizonyos területeken csökkenjen az autóforgalom, illetve a sebesség, másrészt a burkolati szintkülönbségeket szeretnénk, ha megszűnnének, megint máshonnan a burkolati jeleket, zebrákat hiányoljuk. Tájékoztatást kérünk az önkormányzat terveiről ebben a témában.

 1. A következő 1 évben, illetve 5 éven belül milyen nagyobb fejlesztéseket terveznek megvalósítani?
 2. Ezeket milyen forrásból szeretnék megoldani?
 3. Mely utak vannak az önkormányzat és melyek a közút kezelésében?
 4. A közlekedésfejlesztés illeszkedik-e a település egyes részeinek fejlesztéséhez?

2020. szeptember 7 - közmeghallgatás

2020. szeptember 7-én 18:00-tól a művelődési házban közmeghallgatás lesz Verőcén. Az eddigiektől eltérően és újító módon kérdéseket előre is lehetett küldeni, írásos formában, amire ezáltal felkészülve tud és szándékozik válaszolni Grauszmann György polgármester. A CivilVerőce laza közösségében néhányan összeálltunk és témák szerint felosztva az alábbi kérdéseket küldtük be a polgármesternek, képviselőtestületnek, folytatva a 2016-ban megkezdett folyamatot:

Közmeghallgatás - Kapcsolattartás

A 2016. október 25.-én megtartott közmeghallgatáson Kapcsolattartás, ügyintézés témában feltett kérdések-válaszok (nem az elhangzásuk sorrendjében)

1. Kérdés: Miért nem válaszolnak a hivatalos e-mailcímekre érkező beadványokra?