Szövetkezet

Többször felmerült a közösségben a Szövetkezet alapításának gondolata. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani az alábbi rövid összefoglalóval, illetve az alapításhoz szükséges dokumentumok feltöltésével.

A szövetkezet a tagok hozzájárulásából álló tőkével alapított jogi személyiséggel rendelkező társulás, amelynek tevékenysége elsősorban a tagok szükségleteinek kielégítésére irányulhat.

Fontos jellemzője a nyitott tagság és a változó tőke.

Munkavégzés általában munkaviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban teljesíthető. (kivéve a Szociális Szövetkezetek, ahol a tagság elegendő a munkavégzéshez)

A szövetkezetek működését a PTK ide vonatkozó paragrafusain kívül a

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről szabályozza.

A szövetkezetek speciális típusai lehetnek:

Agrárgazdasági szövetkezet

Célja: A mező- vagy erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként tagjai számára - azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacra juttatásához - szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat. Jelentheti ez a következőket:

  • termeléshez szükséges anyagok és eszközök közös beszerzése
  • termés közös értékesítése
  • termés tárolása, feldolgozása
  • termeléshez, illetve a feldolgozáshoz kapcsolódó gépi szolgáltatások
  • termelő jelleggel tagjai vagy mások földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést folytat.

Szociális szövetkezet/ Foglalkoztatási szövetkezet

Célja: A hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

Tagi munkavégzés: A szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés. Tagi munkavégzésre jogosult, aki regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy.

Előnye: A szociális szövetkezet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól az első évben mentesül, a második évben 25%-ot, a harmadik évben 50%-ot, a negyedik évben 75%-ot, az ötödik évtől 100%-ot köteles fizetni.

Iskolaszövetkezet

Célja: Tanulók és hallgatók számára lehetőséget biztosít a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére.