Közösség

Szeretnénk a továbbiakban tájékoztatást nyújtani a Közösséget érintő fontos hírekről, észrevételekről, javaslatokról.

Helyi Közösségek

Ismertető a Verőcén működő közösségekről, hogy megkönnyítsük a csatlakozás lehetőségét!

Várjuk a kisebb-nagyobb csoportok rövid bemutatkozását!

 

 

Szövetkezet

Többször felmerült a közösségben a Szövetkezet alapításának gondolata. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani az alábbi rövid összefoglalóval, illetve az alapításhoz szükséges dokumentumok feltöltésével.

A szövetkezet a tagok hozzájárulásából álló tőkével alapított jogi személyiséggel rendelkező társulás, amelynek tevékenysége elsősorban a tagok szükségleteinek kielégítésére irányulhat.

Fontos jellemzője a nyitott tagság és a változó tőke.

Munkavégzés általában munkaviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban teljesíthető. (kivéve a Szociális Szövetkezetek, ahol a tagság elegendő a munkavégzéshez)

A szövetkezetek működését a PTK ide vonatkozó paragrafusain kívül a

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről szabályozza.

A szövetkezetek speciális típusai lehetnek:

Agrárgazdasági szövetkezet

Célja: A mező- vagy erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként tagjai számára - azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacra juttatásához - szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat. Jelentheti ez a következőket:

 • termeléshez szükséges anyagok és eszközök közös beszerzése
 • termés közös értékesítése
 • termés tárolása, feldolgozása
 • termeléshez, illetve a feldolgozáshoz kapcsolódó gépi szolgáltatások
 • termelő jelleggel tagjai vagy mások földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést folytat.

Szociális szövetkezet/ Foglalkoztatási szövetkezet

Célja: A hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

Tagi munkavégzés: A szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés. Tagi munkavégzésre jogosult, aki regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy.

Előnye: A szociális szövetkezet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól az első évben mentesül, a második évben 25%-ot, a harmadik évben 50%-ot, a negyedik évben 75%-ot, az ötödik évtől 100%-ot köteles fizetni.

Iskolaszövetkezet

Célja: Tanulók és hallgatók számára lehetőséget biztosít a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére.

Közmeghallgatás

A 2016. október 25.-én megtartott közmeghallgatáson megtelt a Művelődési Ház nagyterme.

Polgármester úr tájékoztatása szerint a napirend a következőképp alakult:

 • 1. téma Hulladékkal kapcsolatos kérdésekre a TVNK ügyvezető igazgatóját Gáspár Jánost kérte fel válaszadásra
 • 2. téma Rendőrséghez intézett kérdésekre a Rendőrség vezetője válaszolt
 • 3. téma Egyéni kérdések, problémák felvetése
 • 4. téma Verőce benyújtott pályázatairól rövid tájékoztatás

A napirendi pontok tárgyalása előtt a Civil Verőce csoport a következőkre hívta fel a figyelmet:

 • a közmeghallgatás ritka alkalom arra, hogy a "köz" ügyeivel foglalkozzunk, ezért kértük, hogy a többeket érintő, közérdekű felvetéseket tárgyalják először, majd az egyéni kéréseket
 1. kiemeltük, hogy az Önkormányzattól érdemi válaszokat várunk, előzetesen benyújtott kérdéseinkre, melyek itt olvashatók:

Hulladék:

2014 elején személyesen tájékoztatta a polgármester úr a művelődési házban összehívott informális találkozón összegyűlteket, hogy néhány héten belül szelektív szigetek kerülnek kihelyezésre Verőcén. A szelektív hulladék elszállítása azóta sem megoldott még a falu állandó lakosaira nézve sem (fekete zsákos területek hivatalosan nem kapnak szelektív zsákot, kukák mellé sokszor elfelejtenek otthagyni cserezsákot stb). 

 1. Milyen azonnali megoldási lehetőséget javasolnak arra, hogy minden állandó lakó hozzáférhessen a szelektív gyűjtés lehetőségéhez itt a településen?
 2. A szelektív szemét, illetve a nem szelektív szemét gyűjtésének, kezelésének helyéről és módjáról kérünk pontos tájékoztatást (milyen telephelyekre gyűjtik, hogyan válogatják szét?)
 3. Mennyi hulladék keletkezik a faluban, ebből mennyi a szelektíven gyűjtött?
 4. A szolgáltatóváltáskor kis méretű, elpiszkolódott állapotban lévő gyűjtőedények kerültek kiosztásra - ez annyit jelent, hogy a korábbihoz képest drágult a szemétszállítás, még a rezsicsökkentés ellenére is. A szolgáltatás minősége sem kielégítő (ld. szelektív-probléma, siralmas állapotú kukák, három hétig tartó lomtalanítás, elszállításkor a területen maradó szétszóródott szemét stb.).
 5. A fenti kérdésekre tekintettel elmondható, hogy a lakosság nagy része nincs megelégedve az elmúlt években kapott szolgáltatással. Indokolást kérünk, hogy miért döntött az önkormányzat a jelenlegi szolgáltató mellett, miért nem választottuk a térségben más településeket ellátó valamely másik szolgáltatót?
 6. A Zöldhulladék nem megfelelő tárolása és hiányos lerakási lehetőségei többeket érintő probléma. Milyen ötleteik, megoldási javaslataik vannak a Zöldhulladék kezelésére?

Lakossággal való kapcsolattartás:

 1. Miért nem válaszolnak a hivatalos e-mailcímekre érkező beadványokra?
 2. Miért nem kerülnek fel a honlapra, illetve az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában is rögzített, nyilvános felületekre a jogszabály által rögzített határidőkre a közérdekű információk (testületi ülések napirendje, előterjesztések, időpont, helyszín, határozatok, jegyzőkönyvek. Közmeghallgatás időpontja, témái. Képviselők adatai, elérhetősége, bemutatkozása, fogadóórája stb.)
 3. Az elmúlt két évben, a "Verőcei Ötletelők" folyamat révén számos téma felmerült a közterületek, középületek, közösségi funkciók tekintetében. Hogyan építi ezt be az önkormányzat a településfejlesztési koncepciójába?

Duna-parti fejlesztés:

Tájékoztatást kérünk, hogy 

 1. a gumiszerviztől a községhatár felé pontosan milyen tevékenységeket fognak kivitelezni, mely ingatlanokon?
 2. kinek a tulajdonában vannak a tevékenységekkel érintett ingatlanok?
 3. Az (egykori) önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetén milyen önkormányzati döntések előzték meg az adásvételt / bérbeadást?
 4. milyen szolgáltatásokat fog nyújtani a terület, milyen célcsoportnak?
 5. hogyan érinti ez a közösség által használt területeket (akár a közvetlen szomszédságot, akár tágabb környezetet)?

Közlekedésfejlesztési koncepció:

Számos belterületi utca, útszakasz nem alkalmas a (biztonságos) közlekedésre. Ez egyaránt probléma mind a kisgyermekes családok, a babakocsival, biciklivel közlekedők, illetve az idősek számára. Egyrészt szeretnénk, hogy bizonyos területeken csökkenjen az autóforgalom, illetve a sebesség, másrészt a burkolati szintkülönbségeket szeretnénk, ha megszűnnének, megint máshonnan a burkolati jeleket, zebrákat hiányoljuk. Tájékoztatást kérünk az önkormányzat terveiről ebben a témában.

 1. A következő 1 évben, illetve 5 éven belül milyen nagyobb fejlesztéseket terveznek megvalósítani?
 2. Ezeket milyen forrásból szeretnék megoldani?
 3. Mely utak vannak az önkormányzat és melyek a közút kezelésében?
 4. A közlekedésfejlesztés illeszkedik-e a település egyes részeinek fejlesztéséhez?

Oldalak