112 millió kérdés

A 2017. májusi képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület heves vita közepén, a vitát hirtelen lezárandó, többségi alapon döntött a Könyvtárépület felújításáról és a Polgármesteri Hivatal ide történő átköltöztetéséről (az ülés jegyzőkönyve jelenleg még nem elérhető az önkormányzat honlapján). A képviselőtestület 200-250 millió forintos kapcsolódó költségről beszélt. A faluban egy ideje egyre többen kérdezik, hogy mi ez a sok pénz, amit az Önkormányzat nyert és mire és miért költi, miért kapott ilyen kiemelt szerepet egy darab épület felújítása és a polgármesteri hivatal költöztetése, amikor annyi egyéb megoldandó és szerteágazó közérdekű fejlesztés vár Verőcére?

Megpróbáltuk összeszedni a vonatkozó tényeket legjobb tudásunk szerint, további kérdéseinket pedig 2017.06.12-én hétfőn, 17:00-tól tehetjük fel a Polgármesteri Hivatalban! Ne a 112-t hívja, azt már lehívta az Önkormányzat. Jöjjön el inkább Ön is feltenni kérdéseit hétfőn!

Mi az a konszolidációs pályázat?

2014 óta az önkormányzatok közcélú fejlesztésekre külön támogatásra pályázhattak a központi költségvetésből. A pályázati kiírást a BM készítette és a jól gazdálkodó önkormányzatok 2014-ben és 2015-ben adhattak be pályázatot (a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján).

Mire lehetett pályázni?

A keretből az alábbi célokra lehetett támogatást kérni:

 • a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása,
 • belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása,
 • köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása,
 • olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely
  • igazgatási tevékenységet,
  • óvodai nevelést,
  • kulturális tevékenységet vagy
  • szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,
 • településrendezési tervek készítése, valamint
 • munkahelyteremtési programok megvalósítása.

Verőce, az itt lakók száma alapján mindkét évben 112 millió forintra pályázott sikeresen (2014, 2015).

Az önkormányzat honlapján található információ szerint a falu az egyik 112 milliót az alábbi célokra költi:

 1. Belterületi utak felújítása, fejlesztése, úttakarító gép beszerzése
 2. Meglévő felszíni csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása
 3. Köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítása, temetői közlekedési utak építése, felújítása
 4. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

A célok között felsorolt vízelvezetési rendszerek a belterületi útfejlesztéshez kötődő tevékenységek miatt kerültek bele, ez tehát árok, nem csatornázás!

A második 112 milliós összeg a jelenlegi tervek szerint a könyvtárépület felújítására, illetve a polgármesteri hivatal odaköltöztetésére fordítódik. A könyvtárépület állagmegóvását, új funkciókkal történő bővítését régóta tervezi az önkormányzat.

A támogatási összeget 2018 december végéig kell felhasználni. A határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. Egy település összesen két módosítási kérelmet adhat be.

Mire nem lehetett költeni?

Iskolafejlesztésre a pályázati kiírás nem nyújtott lehetőséget, ráadásul az iskolabővítésnek Verőcén egyik legkomolyabb akadálya a helyhiány. Ezt orvosolandó, az önkormányzat nemrégiben megvásárolt egy telket az óvodakert mögött, a Névtelen utcában. A másik nehézséget az önkormányzat (ingatlantulajdonos) és az egyház (üzemeltető) között fennálló szerződés megkötései jelentik. Helyszűke miatt 2017 őszétől egy osztály elhelyezése megoldásra vár. A bölcsődei férőhelyek szintén nagy mértékben alulmúlják az igényeket, de ez sem tartozik a támogatható feladatok körébe.

A fejlesztésre szoruló belterületi utak egy része (jellemzően a legforgalmasabbak) nem önkormányzati kezelésben van, így az ezeket célzó beruházásokat a Közútkezelő lenne jogosult végrehajtani.

Szennyvízelvezetőrendszerek megvalósítása szintén nem volt támogatható.

Hol érhetek el további információt?

Az előzetes tervek június 12 hétfő, 17 órától kerülnek bemutatásra a polgármesteri hivatalban. Ugyanitt tájékozódhatunk a fejlesztési koncepció eddigi alakulásáról, illetve adhatjuk hozzá jobbító javaslatainkat a továbbiakhoz. Itt a civilveroce honlapon pedig igyekszünk transzparensen beszámolni a vonatkozó fejleményekről.