Lakossági véleményekre van szükség a településképi arculati kézikönyvhöz

A verőcei önkormányzat a polghiv@veroce.hu címen (vagy személyesen) várja véleményét a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez 2017. november 3-áig. A véleménynyilvánításhoz a kézikönyv készítője, a Pro Arch Építész Stúdió egy - sajnos nem túl informatív, leegyszerűsített* - igényfelmérő kérdőívet ajánl, az október 18-i lakossági fórumon pedig elmondták, hogy fényképekkel tarkított ötleteket is várnak pozitív példákról, amik bekerülhetnének a kézikönyvbe.

A településarulati kézikönyv egy összetett, a jövőben sokmindent meghatározó dokumentumcsomag, nagyon fontos, hogy minél többen nyilvánítsunk róla/hozzá véleményt! A kormány által készített minta kézikönyvet le lehet tölteni innen, ennek a tartalomjegyzéke nagyon jó iránymutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miket kell tartalmaznia az arculati kézikönyvnek. Nagyon fontos részlet például, hogy míg a nekünk szánt kérdőív jórészt a lakossági épített környezettel foglalkozik, a kormányzati minta egy jelentős része a természeti és táji örökségről is szól, beépítésre nem szánt területekről, jellegzetes természeti értékekről, valamint középületekről, közterekről, ipari és gazdasági épületekről stb. Amikor a kérdőívet kitöltjük, figyeljük ezekre a szempontokra is!

* megjegyzés: a kérdőív értelmezése és szerkezete elvi akadályokba ütközik:

  1. a kérdések egy jelentős része a válaszoló utcájára / házára vonatkozik (pl. milyen színt szeretne látni az utcájában?), míg a kérdőívet név és helyszín megjelölés nélkül kell leadni, tehát a válaszokat csak falu szinten lehet összegezni, akkor viszont megtévesztő a kérdésfeltevés és félrevezető az összegzés.
  2. a kérdőívben az áll, hogy titkos adatkezelést vállalnak, de a kérdőíveket eleve az önkormányzat emailjén keresztül kell leadni, amire az irodának nincs rálátása, emellett nincs sehol adatkezelési nyilatkozathoz link, nem lehet tudni a titkos adatkezelés részleteit. Ha névtelenek akarunk maradni, inkább a nyomtatott formájú leadást válasszuk, tudjunk róla, hogy amikor kitöltjük a kérdőívet és emailen elküldjük, a nevünket mind az emailcím, mind a word dokumentum belső adatai alapján jó eséllyel meg lehet határozni, adatkezelési szabályzat hiányában pedig nem tudhatjuk, hogy mi fog vele történni.

A problémákat és hiányosságokat eljuttattuk a tervezőirodához, felajánlva további segítségünket.