112 millió válasz

Kétszer 112 millió forint sorsa

Június 12-én hétfőn, 17 órától Grauszman György polgármester és a hivatal több munkatársa (Marschall Márk alpolgármester, Greff Katalin képviselő, Lindmayer Eszter mb. jegyző, Somogyi Pál műszaki csoportvezető) a tárgyalótermet megtöltő emberek kérdéseire adott válaszokat, elsősorban a konszolidációs és egyéb pályázatokkal kapcsolatban.

Megtudhattuk, hogy a kétszer 112 millió forintból eddig mintegy 50 millió került felhasználásra (pl. Maros utca felújítása, vízelvezető árkok a főúttól a Duna felé, úttakarító gép). Az önkormányzat jelenlegi épületének fejlesztésére betervezett 55 millió forint, valamint a második 112 milliós csomag a könyvtárépület felújítására kerül felhasználásra. Az új közintézmény-komplexum a tervek szerint több funkcióval fog bími, a teljes beruházási összeget jelenleg 200-250 millióra becsülik. A végösszeghez hiányzó különbözetet fedezheti még egy már beadott, 30 milliós pályázat a könyvtár felújítására – amennyiben megítélik.

A felújítás közbeszerzési eljárása heteken belül elindulhat, a könyvtár tetőcseréje már ősszel megtörténhet, a tetőre napelemek kerülnek, az épület komplex energetikai fejlesztést kap. A teljes kivitelezés ütemekre van bontva, a pénzek beérkezése függvényében és a funkciók fontosságának függvényében fognak haladni. Az udvaron kötelező volt parkolók kialakítása. Ezzel kapcsolatban felmerülnek további kérdések a település közlekedésfejlesztési koncepciójával összefüggésben.

A bemutatott tervek alapján az új épület tetőterét foglalja el az önkormányzat, a földszinten helyet kap közösségi tér, belső terem, a kertben kültéri eseményekhez lesz főzési lehetőség, mosdó. Bővülni fog a könyvtár is.

A hivatal jelenlegi épülete számára homlokzatfelújítás és más beavatkozások után lehet új funkciót találni - erre is van egy elbírálása alatt lévó kb. 50 mFt-os beadott pályázat. Az új funkciókkal kapcsolatban várják az igényeket-ötleteket, a jelenlegi elképzelés szerint az épület bérbe lesz adva.

A konszolidációs pályázat mellett számos egyéb beadott településfejlesztési pályázat van függőben, kértük ezek felsorolását a veroce.hu oldalon. A sokrétű tervek mellett a Belügyminisztérium számára készült friss adatszolgáltatásban Verőce az iskolabővítést és a közműhálózat fejlesztését jelölte meg mint elsőszámú megoldandó feladat.

Gyakran ismételt kérdések

Ahogyan a hirtelen szerveződött mini fórumon megjelentek nagy száma is érzékelteti, a lakosság élénken érdeklődik a településszintű témák iránt. Szeretnénk tudni a közterületek, a közintézmények sorsának alakulásáról. Ehhez elsősorban az önkormányzattal való kapcsolattartásnak kell tovább fejlődnie. Vannak, akik legszívesebben a havonta megjelenő faluújságból, mások inkább a honlapról, megint mások személyesen, lakossági fórumokon tájékozódnak. Rengeteg a nyitott kérdés a közlekedés, a közművek, a közterek funkciója témákban, ahhoz azonban, hogy több fórumon, mindenki számára érthetően és elérhetően megjelenjenek az információk, rengeteg munkára is szükség van. A verőcei civil szerveződés tagjai ismét felajánlották, hogy támogatnák az önkormányzatot a nyilvános információk megjelentetésében (összefoglalók megírása, szakmai anyagok „tolmácsolása”, tervek, képek beszkennelése stb).

Sokakat érdekelt az is, hogyan működik a képviseleti önkormányzás. A tájékoztatón elhangzott, hogy Verőcén a lakosság létszáma alapján listás rendszer van, tehát az egyes képviselők nem körzeteket képviselnek. Feladatukat önkéntesen látják el, így fogadóórát nem kötelesek tartani. A kapcsolattartás módját személyesen kell megtalálni mindenkivel (megjegyzés: a veroce.hu oldalon a képviselőtestületről szinte semmi információ nem érhető el, többször jeleztük ezt az önkormányzat felé és megköszönnénk, ha ez pótlásra kerülne. Jó lenne a képviselőinket egy-egy fényképen látni, tudni, hogy mi fontos nekik, milyen ügyekben aktívak, hogyan lehet őket elérni).

Elhangzott, hogy a testületi ülések kihirdetése, valamint jegyzőkönyvei a szervezeti és működési szabályzatnak (SzMSz) megfelelően publikálásra kerülnek a honlapon (alább összefoglaltuk az SzMSz főbb vonatkozó pontjait). Ígéretet kaptunk arra, hogy a beadott, illetve elnyert pályázatok linkjei felkerülnek a veroce.hu oldalra.

FONTOS: Július 3-án, hétfőn, a könyvtárépületben a főépítész nyilvános tájékoztatót tart a Településrendezési Terv jelenleg folyó felülvizsgálatának eredményeiről. Mindenkit várnak, akit érdekel a település jövőbeli képe! A vonatkozó anyagok hamarosan felkerülnek a veroce.hu oldalra!

SzMSz kivonat

Verőce Önkormányzatának teljes Szervezeti és Működési Szabályzata innen tölthető le. Alább ebből idézünk a fentiekhez vonatkozó paragrafusokat.

2. Önkormányzat működése

14.§

(2) A polgármester a nyilvános testületi ülések helyét, kezdési idejét és tervezett témáit a községben kihelyezett tájékoztatók útján közli a lakossággal. A napirendi pontokat tartalmazó meghívót, 5 nappal az ülés időpontja előtt közzé kell tenni, Verőcén a következő helyszíneken: Polgármesteri Hivatal, Egészségház, a Művelődési Ház és Könyvtárban. Verőcei, Magyarkúti vasútállomás, Általános Iskola, Óvoda, Verőce honlapja.

(3) A zárt ülésre tervezett napirendek írásos anyaga kivételével, az előterjesztések a lakosság számára megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, annak ügyfélfogadási idejében.

Megjegyzés: A tapasztalatok szerint a tájékoztatás néhány nappal az ülés előtt a honlapon meg szokott jelenni. Az érdemi tájékoztatásnak azonban elengedhetetlen része az előterjesztések tartalmának megjelentetése már a testületi ülés előtt, hiszen ott sokszor már csak a szavazás zajlik.

Az ülésekről a jegyzőkönyvet 15 napon belül kell elkészíteni.

44. §

(1) A választópolgárok - zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével - a Polgármesteri Hivatalban betekinthetnek a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvébe.

Megjegyzés: A jegyzőkönyvek előbb-utóbb szintén felkerülnek a honlapra, de a döntések tartalma jellemzően olyan mellékletekben szerepel, amelyek nem jelennek meg sehol. A hivatal tájékoztatása szerint egy 3 órás ülésen elhangzottak legépelése olyan tehertétel, amelyet nem tudnak felvállalni.