A CivilVerőce elmúlt négy éve az Önkormányzati együttműködés tükrében

A CivilVerőce 2015-ben alakult informális verőcei (és egyre inkább Dunakanyar-menti) lakossági szerveződés, melynek víziójában a helyi közösségépítést, a közös környezettudatos értékteremtést és az átlátható, lakosságot sok szinten bevonó önkormányzás felé törekvő civil érdekképviseletet tűztük ki célul.

A CivilVerőce - így négy év távlatából visszanézve - szokatlan, új jelenségként vonult be a falu életébe, sok vitát és erős érzelmeket kiváltva, köztük jelentős örömöt és félelmet egyaránt. A korábbi szokásrenddel ellentétben ugyanis a CivilVerőce mert kérdezni, mert kérdőre vonni, szókimondó volt és kritizált is. Mindez persze tudatos, és nem önmagáért való: hisszük - még ha szokatlan is -, hogy a haladást a kritikus és önkritikus visszacsatolt szabályozás és a pozitív valódi cselekvés összhangja tudja csak hatékonyan szolgálni.

Ugyanakkor a kritikus hangnem félrevezető is, mert a folytonos elégedetlenség látszatát keltheti. És mi bizony nem csak elégedetlenek vagyunk, hanem nagyon elégedettek is, hiszen amellett, hogy alapvetően is nagyon jó Verőcén élni, az elmúlt néhány évben számtalan értékteremtő kezdeményezést is véghez vittünk, amikben ráadásul sokszor a Verőcei Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatására is számíthattunk.

Jöjjön tehát a teljes lista, nézzük végig az elmúlt évek egyenlegét a CivilVerőce Önkormányzattal való együttműködésének szemszögéből.

1. A CivilVerőce alakulása

Fontos körülmény, hogy a CivilVerőce létrejötte a jelenlegi önkormányzat országos szinten is kiemelkedő nyitásának következménye. A jelenlegi önkormányzati ciklus egyik legelső tette egy példaértékű kezdeményezés volt: lakossági fórum sorozat indult, amin az érdeklődők aktív bevonásával tematikusan végigmentünk a falu szerteágazó ügyein és közös víziót építettünk az elkövetkező évekre. Az önkormányzat dicséretére váljon maga a  kezdeményezés, és, hogy az ott összeírt ügyek egy jelentős része azóta valóban megvalósult. Ezúton kívánunk az új ciklushoz is hasonló, lakosságot bevonó, stratégia építő kezdést! Az érdemi párbeszédet biztosító lakossági fórumok egy további következménye pedig az lett, hogy az ott rendszeresen megjelenő civilek tovább inspirálódtak, beszélgettek, és megalakították az informális CivilVerőcét, hogy közös erővel tudják a falu közösségét és a környezettudatos létet szolgálni.

2. Transzparens önkormányzás

A CivilVerőce ügyeinek közös kerete, hogy szeretnénk, ha az önkormányzati működés a lakosság számára minél átláthatóbb módon zajlana. Sok ügyünk közül talán ez az a szál, ahol a legkevesebb sikert tudtuk elérni. Ennek egyik fő oka, hogy a jelenlegi önkormányzat működéséből szinte teljesen hiányzik a digitális kultúra. Az email-es megkeresésekre rendszeresen nem érkezik válasz, a jelenlegi ciklusban 5 év alatt nem tudtuk elérni, hogy legyen az önkormányzat honlapján a képviselőkhöz elérhetőség, fénykép, vízió, leírás, fogadási idő (http://veroce.hu/hu/kepviselo_testulet), az elektronikus ügyintézésnek nincs kultúrája, a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvei jelentős - akár fél éves - késéssel kerülnek csak ki a honlapra. Ugyanakkor egyértelműen pozitív fejlemény az önkormányzati honlap és facebook oldal egyre nagyobb aktivitása és információ szolgáltató szerepe és kérésünkre bevezetésre került egy levelezőlista is (http://www.civilveroce.hu/kozerdek/20180903_veroce-onkormanyzat-hirek), ahova feliratkozva időben, közvetlen csatornán kaphat értesítést bárki a fontos eseményekről, képviselőtestületi ülésekről (bár sajnos az utóbbi fél évben elmaradozott az információ erről a listáról - ezen szükséges javítani).

A transzparens önkormányzás másik fontos eleme a megfelelő párbeszédet biztosító, időben meghirdetett, a falu nagyszabású fejlesztési ügyeit érdemben alakítani képes, rendszeres lakossági fórum. Ez ügyben szeretnénk további fejlődést, rendszeresebb időpontokkal, időben hirdetve, nemcsak a jogszabályi minimum elvárásoknak, hanem a lakossági igényeknek is eleget téve. Ugyanakkor a megvalósuló lakossági fórumok mindig inspirálóak, informatívak, jó hangulatban, nyitottságban, emberi módon zajlanak, ami nagy öröm.

A képviselőtestületi ülések jogszabály szerint szabadon látogathatók és ez - bár kezdetben láthatóan szokatlan volt a képviselőtestület számára - mostanra a gyakorlatban is így van. Amikor a CivilVerőce tagjai részt vettek egyes üléseken, egyre inkább szívesen fogadta őket a testület, fennakadás nélkül készíthettünk kép és hangfelvételeket, tehettünk közzé informális beszámolót, tehettünk fel kérdéseket, adhattunk megjegyzéseket az ügyekhez. Az egyik nehézsége a részvételnek, hogy általában munkaidőben, a nap közepén vannak az ülések. Ha ez nap elejére vagy nap végére kerülhetne, talán nagyobb lenne a lakossági látogatottság, ami valljuk be önkritikusan, jelenleg rendkívül alacsony!

3. Levegőtisztaság

A tiszta levegő ügye a CivilVerőce egyik zászlóshajója lett, főként azért, mert a rengeteg civil, önkormányzati és rendőrségi igyekezet ellenére sajnos nem igazán érezhető még érdemi változás, a falu levegője a fűtési szezonban továbbra is rendszeresen súlyosan szennyezett és veszélyesen egészségkárosító.

A CivilVerőce több ízben indított falu szintű kampányt a tiszta levegő érdekében (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/20161210_indul_a_szemetfust_kampany), lakossági fórumot szerveztünk (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/20161202_szemetfust_kampany_strategiai_gyules), petíciót írtunk az önkormányzathoz (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/20170421_peticio_az_onkormanyzathoz), szórólapoztunk falu- és országszerte (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/orszagos), plakátokat terjesztettünk (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/letoltes), újságcikkeket jelentettünk meg a Verőcei Tükörben (http://www.civilveroce.hu/szemetfust/20180109_verocei_tukor_november) és országos online és nyomtatott médiában egyaránt (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/cikkek), személyesen kerestük fel a szemétégetős gócpontokat. Ezekben az aktív civil bevonódást igénylő ügyekben az Önkormányzat mindig partner volt, fizette a szórólapok nyomtatási költségét, együttműködött a vízió képviseletében, saját honlapjára is feltette pl. a “Fűts Okosan!” kampány hirdetményeit, de önálló érdemi intézkedéssel és felelősségvállalással sajnos eddig nem igazán segítette a tiszta levegő ügyét.

A levegőtisztasághoz tartozik az avarégetés ügye (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/ugyek/avaregetes), ami bizonyítottan sokkal több közösségi kárt okoz, mint amennyi egyéni haszon származik belőle, ezért több önkormányzat visszavonta az égetés engedélyezését és készül az országos teljes tiltó szabályozás is (azaz az önkormányzati szintű szabályozási jogkör teljes visszavonása). A tiltás vagy erős korlátozás igényét országos szinten is az elsők közt terjesztettük fel a képviselőtestületnek (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/20170103_nyilt-level-onkormanyzatnak-avaregetesrol), de 150 összegyűjtött aláírásunk ellenére egyetlen ponton se változtattak a helyi rendeleten (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/20171121_semmi_nem_valtozik), úgyhogy ebben az ügyben sajnos nem lehetünk a trend-szetterek között, kullognunk kell majd az országos tiltás után, ami ha minden jól megy, 2020 januárjától várható.

Az elmúlt évek során pozitív fejleményként elmondható, hogy a kültéri szemétégetés szokása - a kiszabott bűncselekmény kategóriájú itéletek és jelentős (több százezres) pénzbírságok következtében (http://www.civilveroce.hu/szemetfust/20180421_a_szemetegetes_buncselekmeny) jelentősen visszaszorult. Az egyik első peres ügyünkben maga az Önkormányzat is érintett volt a temető szemetének égetése kapcsán (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/ugyek/20161122_kozmunkasok_egetnek_a_temetoben) - itt hosszú évek óta nem született ítélet, de szerencsére az égetés szokása a közintézményi vonalon egyértelműen megszűnt.

A szemétégetés ügye erősen szociális ügy is, ezért a CivilVerőce példaértékű módon közösségi erővel szigetelte le egy rászoruló sokgyerekes család otthonát (http://www.civilveroce.hu/szemetfust/20170909_kozossegi_szigeteles). Az Önkormányzat ebben a projektben mellettünk volt, segített a szervezésben, a megsegített család kiválasztásában, a használt szigetelőanyagok beszerzésében és szállításában.

Ugyanakkor a faluban sajnos továbbra is rendszeres a szeméttel, elsősorban műanyagtartalmú fahulladékkal történő fűtés. A fahulladékot ipari mennyiségben szállítják ismeretlen fuvarosok a lakosságnak (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/szemetfust/20161216_illegalis_hulladek_egetesi_celra), illegális, olcsó (és súlyosan egészségkárosító) fűtési alapanyag alternatívaként (NE TEGYE, NE VEGYE!). Ennek visszaszorításában az önkormányzattól hivatalos támogatást nem tudtunk kapni, nemhivatalos szálakon viszont sokfelé sikerrel elindult az ezzel kapcsolatos informális szemléletformáló kommunikáció az Önkormányzaton keresztül is. Az illegális hulladékkereskedelem és beltéri égetés ügyében több rendőrségi bejelentés is született, de a rendőrség eddig az összes ügyet következmény nélkül lezárta. Egy következő ciklusban erőteljes önkormányzati bevonódást, hatékony megelőző kampányt és erős kezű számonkérést várunk el a vezetőségtől, ebben a mindannyiunkat egyaránt érintő súlyos és fontos egészség- és természetkárosító ügyben!

4. Faültetési, favédelmi akciók

A CivilVerőce az elmúlt évek során több, mint száz fásszárú növénynek adott otthont Verőce belterületén. Gyümölcsöst ültettünk a vasútállomás játszóterére (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/faultetes/20190315_kozossegi_faultetes), pótoltuk a vadgesztenyesort a kisvasútállomáson, fákat ültettünk a Poki (http://www.civilveroce.hu/node/43) és Zentai játszóterekre, fasort ültettünk a Zentai útra és a Pap-rét bekötőútjára, ribizlisövényt ültettünk a Zentai játszótérre és megépítettük a Zentai játszótér közkedvelt fűzfakunyhóját is (http://www.civilveroce.hu/kozosseg/20170408_zentai_csaladi_hetvege). Mindezek mellett csirkehálóval és karókkal vettük körbe az összes ültetett és számos korábban beültetett fácska tövét (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/faultetes/20161119_23-fa-uj-esellyel), hogy sikeresen megvédjük őket a figyelmetlen közmunkások fűkaszáitól (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/faultetes/20161119_zentai). Ezekben a projektekben az Önkormányzat mindig partner volt, mind anyagi mind erkölcsi értelemben (a faültetések és karózások költségének nagyságrendileg a felét állta mindig az önkormányzat és a Polgármester Úr több ízben személyesen is segített kérésünkre a közmunkások okításában). Ezúton is köszönjük az Önkormányzat fásítási támogatását és együttműködését, várjuk a közös folytatást a "10 millió fa" projekt (https://www.facebook.com/pages/category/Environmental-Conservation-Organization/10-milli%C3%B3-Fa-466719443898826/) keretében...

A faültetések mellett a falu már meglévő értékes faállományának védelmére is szeretnénk egyre több figyelmet fordítani. Ennek első lépése volt az új önkormányzati épület előtt álló platánok gondozása és felmérése (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/20180426_platanmentes), amit szintén az Önkormányzattal együttműködésben végezhettünk.

5. Szemétszedési akciók

Verőcén is sikeresen zajlik évek óta a "Te Szedd!" országos szemétszedő kampány. Ebben a CivilVerőce tagjai is mindig aktívan részt vesznek (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/20190324_teszedd), sőt, szervezik is (http://www.civilveroce.hu/hulladek/20170917_szemetszedes), és az önkormányzat is mindig partner az összeszedett hulladékok kezelésében, szállításában. A helyi kezdeményezésű, lokális szemétszedő akcióinkon is mindig élvezhettük az önkormányzat szociálisan érzékeny segítségét a szemét elszállításában.

6. Szemétkezelés

Szemléletformáló akcióink közé tartozik az iskola és óvoda szelektív hulladékgyűjtésének segítése (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/hulladek/20170516_szelektiv_a_suliban), az óvodai komposztáló kialakítása (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/komposzt/20180526_ovi_komposztalo), valamint a szeméttelep látogatás (http://www.civilveroce.hu/Kornyezet/Hulladekkezeles/Szemettelep-latogatas). Nagyon örülünk, hogy az iskola és óvoda is mindig partner a környezettudatos szemléletformáló akcióinkban, legyen szó akár a korábbiakról, akár a műanyagmentes Mihály napról (http://www.civilveroce.hu/zacskomentesnap/bogre-gyujtes)!

6. Családi napok

A CivilVerőce tevékenységének öröm-központját a tavaszi (http://www.civilveroce.hu/kozosseg/20180415_csaladi_nap) és őszi (http://www.civilveroce.hu/kozosseg/20171015_csaladi_nap) családi napjaink jelentik, ahol száznál is többen gyűlünk össze ültetgetni, játszóteret rendberakni, szemléletet formálni, beszélgetni, jókat enni-inni és örülni az elért eredményeknek vagy egy-egy neves természetvédő ünnepnek (pl. Beporzók napja (http://www.civilveroce.hu/kornyezet/20180310_beporzok_napja), Föld Napja (http://civilveroce.hu/kozosseg/20170408_zentai_csaladi_hetvege, Zacskómentes Nap (http://www.civilveroce.hu/zacskomentesnap/gyik). Ezen alkalmakkor is hálásak vagyunk az Önkormányzatnak a terület biztosításért, előzetes tereprendezésért, és az Iskolának a kölcsön padokért, asztalokért.

Összefoglalás

Összefoglalva elmondható, hogy az Önkormányzat a CivilVerőce tevékenységét sok apró helyi pozitív kezdeményezésben egyértelműen segíti és támogatja, amiért ezúton szeretnénk ismét köszönetet mondani. Amiben további fejlődést várunk el az Önkormányzattól a CivilVerőce eddigi tevékenységi körének tükrében, az a lakosságot, lakossági sokrétű szakértelmet és tettrekészséget jobban bevonó, digitalizáció irányába elmozduló átlátható és tiszta önkormányzati működés, valamint a levegőtisztasággal kapcsolatos ügyek érdemi felkarolása. Mindehhez sok sikert kívánunk a következő ciklus résztvevőinek!