Közmeghallgatás - Hulladék téma

A 2016. október 25.-én megtartott közmeghallgatáson Hulladék témában feltett kérdések-válaszok (nem az elhangzás sorrendjében)

1. Kérdés: Miért küldik az egész évre szóló díjat egy csekken, ez sokaknak nagy terhet jelent, egyben kifizetni.

Válasz: A TVNK már nem küld számlát, nem az ő illetékessége a számlázás a továbbiakban, mivel a Hulladékgazdálkodás központosításra került.

2. Kérdés: Milyen azonnali megoldási lehetőséget javasolnak arra, hogy minden állandó lakó hozzáférhessen a szelektív gyűjtés lehetőségéhez itt a településen?

Válasz: Azokban az utcákban, ahol nem tud kukásautó járni, csak fekete zsákos szemétszállításra van lehetőség, a szelektív gyűjtést nem tudja a cég megoldani. Felajánlották, hogy amennyiben egy civil szervezet, vagy kereskedelmi egység vállalja, hogy csak az arra jogosultaknak ad ki szelektív zsákot, és ezeket a polgármesteri hivatllal előzetesen egyeztetett helyszínen fogják elhelyezni, akkor azok elszállításra kerülnek.

Kiegészítés: Kértük, hogy 15 napon belül a lerakóhelyek kijelölésére kerüljenek és a zsákok átadás-átvételének módját rögzítsük.  

3. Kérdés: A szelektív szemét, illetve a nem szelektív szemét gyűjtésének, kezelésének helyéről és módjáról kérünk pontos tájékoztatást (milyen telephelyekre gyűjtik, hogyan válogatják szét?

Válasz: A TVNK-nak nincs saját hulladéklerakója, Ökörtelek, Nógrádmarcal, Salgótarjáni lerakókban helyezik el a szemetet.

4. Kérdés: Mennyi hulladék keletkezik a faluban, ebből mennyi a szelektíven gyűjtött?

Válasz: 2015. évben lomtalanítás nélkül 810 tonna szemét keletkezett, ebből szelektíven gyűjtött kb 52 tonna

5. Kérdés: A szolgáltatóváltáskor kis méretű, elpiszkolódott állapotban lévő gyűjtőedények kerültek kiosztásra - ez annyit jelent, hogy a korábbihoz képest drágult a szemétszállítás, még a rezsicsökkentés ellenére is. A szolgáltatás minősége sem kielégítő (ld. szelektív-probléma, siralmas állapotú kukák, három hétig tartó lomtalanítás, elszállításkor a területen maradó szétszóródott szemét stb.)

Válasz: A TVNK-nak anyagi és létszámproblémái vannak, a felvázolt helyzet alapján, a kommunális hulladék elszállítása is gondot jelent. A lomtalanítás jelentős anyagi teher az Önkormányzat és a cég számára. Szóba került a körzetesítés lehetősége, illetve az egy pontba történő gyűjtés, mint szuboptimális megoldási lehetőségek.

6. Kérdés: A fenti kérdésekre tekintettel elmondható, hogy a lakosság nagy része nincs megelégedve az elmúlt években kapott szolgáltatással. Indokolást kérünk, hogy miért döntött az önkormányzat a jelenlegi szolgáltató mellett, miért nem választottuk a térségben más településeket ellátó valamely másik szolgáltatót?

Válasz: A hulladékelszállítás díja véleményük szerint nagyon alacsony, sok a kintlévőségük, a szerződésük 2016. december 31.-én lejár, "lehet váltani".

7. Kérdés: A Zöldhulladék nem megfelelő tárolása és hiányos lerakási lehetőségei többeket érintő probléma. Milyen ötleteik, megoldási javaslataik vannak a Zöldhulladék kezelésére?

Válasz: Jelenleg nincs megfelelő megoldás, az eddigi zöldhulladék lerakási helyeket megszüntették, a jövőbeli tervek szerint ingatlan-vásárlással oldják meg a helyzetet.

Kiegészítés: A nyári hónapok során sikertelen volt az egyeztetés egy nagy pályázat beadására, a civilek megerősítették felajánlásukat, hogy részt vesznek mind a fenntartható zöldhulladékkezelés, mind a szemléletformálás lehetőségeinek kidolgozásában, megvalósításában, amennyiben önkormányzati hajlandóság mutatkozik. 

8. Kérdés: Több utcai szemeteskuka elhelyezésére lenne szükség, van-e erre lehetőség?

Válasz: Minél több kukát raknak ki, annál több lesz az oda letett szemét, zsákos hulladék. Ennek ellenére néhány szemetes elhelyezése még elképzelhető. A főutcán, strandon javasolta a lakosság.