Hamvasztanak a temetőben - de mit?

A temetői hulladékégetés másfél évvel ezelőtt vált rendőrségi üggyé, amikor az Önkormányzat megbízásában álló közmunkások egy héten át égették a csak részben válogatott vegyes hulladékot, hogy a falu a lehető legkisebb azonnali költséggel szabaduljon meg a temetőben felhalmozódott szeméttől. A rendőrség a Btk. 248-as paragrafusa alapján, közel egy év szorgos munkával megállapította a bűncselekmény tényét és továbbpasszolta az ügyet a váci járási bíróságnak. A bíróság ma tartotta a második tárgyalását az ügyben, de ítéletet nem hirdetett, csak újabb tárgyalást októberre. A műanyagégetés tényét tanúk és több forrásból származó fényképes bizonyítékok egyértelműsítik. A tét nagy, mivel a a műanyagégetés során felszabaduló rendkívül veszélyes mérgek miatt a műanyagégetés bűncselekményi kategória, a felelősök akár több év szabadságvesztéssel és többszázezer forinttal is büntethetők. A kérdés csak az, hogy ki a hunyó? A közmunkások, akik az égetést végezték? A falugazda, aki nem felügyelte megfelelően a szemét válogatását és égetését? Az Önkormányzat, aki a falugazdát és a közmunkásokat foglalkoztatja és a zöld hulladék eleve megkérdőjelezhető elégetését elrendelte? Az Önkormányzat résztulajdonában álló Tiszta Vidékért Nonprofit Kft., aki a hulladékok elszállításáért volt ezidőtájt felelős? Esetleg a temető tulajdonosa, vagy üzemeltetője/fővállalkozója? Mindezt nem tudjuk meg októberig. Az ügyet nehezíti, hogy lassan a múlt és a feledés homályába vesznek a részletek, ráadásul a szennyezést közvetlenül elszenvedő lakosok csak kevesen mernek konfrontálódni és tanúként fellépni az ügyben, félve a következményektől.

A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a temetői hulladék azóta tisztességesen van kezelve és elszállítva, ezért ellátogattunk a temetőbe szemlét tartani. A temetői szemétlerakó valóban rendezettebb látványt nyújt, a szemét kultúrált válogatására minden infrastruktúra rendelkezésre áll. A lerakó elkerített és csak a temetőből elérhető, használati utasítás, külön feliratozott konténerek és tárolók állnak rendelkezésre a zöldhulladék, koszorúk, mécsesek és műanyag szemét szétválasztásához. Sajnos az összkép mégis lesújtó. A környék - ahogy általában a szemétlerakók környezete -, továbbra is szemetes. A "zöldhulladék" és "műanyag" feliratú konténerek tartalma egymástól megkülönböztethetetlen, mindkettőben vegyes zöld és műanyag hulladék van, aminek feltehetően a felhasználói / lakossági odafigyelés hiánya, azaz a kultúrálatlan lakossági magatartás az oka. Másrészt sokkolva tapasztaltuk, hogy a temetői hulladéklerakó közvetlen szomszédságában újabb köbméteres frissen elégetett szemétkupac van, benne vegyes hulladékok egyértelmű maradványával. A területen továbbá több korábbi nagybani szemétégetés maradványa is megfigyelhető.

Ezúton is kérjük, hogy aki bármit tud a mostani vagy a korábbi temetői szemétégetésről, tapasztalta, érezte, látta, netán fényképezte, az jelentkezzen nálunk, vagy közvetlenül a váci rendőrségen vagy járási bíróságon! A műanyagégetés komoly veszélyforrás, sokkal inkább érdemes az égetés során felszabaduló mérgektől félni, mint a konfrontációtól. Az újabb égetés kapcsán a rendőrség helyszínelést végzett, a jelentés csatolva lett ehhez a mindenki számára méltatlan és szomorú, elhúzódó ügyhöz. Reméljük, hogy eljön még a makulátlan tiszta levegő ideje Verőcére is, még a mi életünkben!