Közmunkások égetik a szemetet Verőcén!

Verőcén még a halottakat is mérgezik...2016.11.22-én reggel 8 óra tájban ismét sűrű sötét füst fogadott a faluban, ahogy a gyermekeimet az óvodába vittem. A füst forrását keresve a temetőhöz jutottam, ahol a közmunkások a temető felhalmozott szemetét, főleg nyers zöldhulladékot, de köztük műanyag mécseseket, műanyag koszorúkat, szemetes zacskókat, focilabdát, palackokat, egy szóval válogatás nélküli szemetet égettek.

A 112-n tett rendőrségi bejelentés alapján a helyi rendőrörsöt mozgósították, a rendőrök azonnal hívták a polgármestert, aki pár percen belül a helyszínre érkezett és intézkedett, hogy ne a szemét égjen, hanem "csak" a zöld hulladék. A központi rendőrség telefonon annyi információt tudott utólag kiadni, hogy az van nekik feljegyezve, hogy "el lett oltva a tűz".

Az eset kapcsán akár meg is nyugodhatnánk - egy lakossági bejelentésre azonnal intézkedik a helyi rendőrség, a polgármester személyesen a helyszínre siet és a problémát pik-pak megszűntetik. Félreértés ne essék, ez nagy eredmény és előremozdulás a hasonló helyi esetek korábbi bejelentéseihez képest, amik nagyon sokszor teljes érdektelenségbe vagy hárításba, fenyegetőzésbe, megfélemlítésbe torkoltak csak.

De vajon tényleg ez a teljes kép? Tényleg megnyugodhatunk? Mi garantálja, hogy legközelebb nem fog hasonló eset előfordulni? A WHO szerint 8 halálesetből 1-et a légszennyezés okoz! Egy 30 fős óvodai csoportból ez 4 gyermek előre meghatározott sorsa. Vajon mi biztosítja, hogy a mi gyermekeink megszabadulnak majd ettől a szörnyű átoktól, amit a saját öntudatlan szokásaink tartanak életben?

Néhány további tény az esethez kapcsolódóan

Bizonyíték a temetői szemétégetésről

 1. Ugyanezek a közmunkások saját bevallásuk szerint rendszeresen égetnek vegyes hulladékot faluszerte, felsőbb utasításra, lenn a Duna-parton, itt a temetőnél, korábban nagy mennyiségben a Zentai úton.
 2. Ez utóbbi égetés miatt 2016. márciusában büntető eljárás indult a tettes ellen, háromnegyed év után a mai napig eredmény nélkül.
 3. A levegőtisztaság védelméről szóló 306/2010-es kormányrendelet 25-300 ezer forintig terjedő bírságot említ illegális égetés miatti szabálysértési ügyben. Az elmúlt években több tucat bejelentés érkezett a Verőcei rendőrségre, ebből csak nagyon kevés ügyben indult eljárás, és legjobb tudomásom szerint nincs olyan eset jelenleg, ahol kiszabtak volna bármilyen büntetést, annak ellenére, hogy fényképes és videós bizonyítékok is rendekezésre álltak és még a rendőrségi tettenérés ténye is sok esetben fennállt.
 4. Verőce község helyi rendelete szigorúan szabályozza az égetést. A temetői égetés során a 7/2012. számú önkormányzati rendelet égetési szabályai kivétel nélkül az összes pontban sérültek! Alább szó szerint idézzük a rendeletet, pirossal kiemelve azokat a részeket, amik nem teljesültek.
  1. 5.§ Az égetés szabályai - (1) A kerti hulladékok égetése csak szeptember 30. és november 30., valamint március 15. és május 31. közötti időszakban vasárnap kivételével naponta 9-16 óra illetve szombaton 9-13 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.
  2. (2) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
  3. (3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl: oltóvíz, homok, stb.)
  4. (4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
  5. (5) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.
  6. (6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.
  7. (7) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
  8. (8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
  9. 6. § Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

Nagyra értékeljük, hogy Verőce község a 2016. szeptemberi közgyűlésén erkölcsi és anyagi támogatását fejezte ki a "Szemétfüstmentes Verőce" kampányunkkal kapcsolatban. A kampány hamarosan beindul, plakát és szórólap anyagaink nyomtatás alatt vannak. A kampány kifejezett céljai között szerepel az ilyen esetek megelőzése, megfelelő szankcionálása, a széleskörű tájékoztatás, szemléletformálás és a hatékony hatósági eljárásrend kidolgozása.

Ha a temetői égetés ügyében vagy a szemétfüst mentes kampányhoz kapcsolódóan van észrevételed, bizonyítékod, segítő szándékod, tetterőd, megosztandó tudásod, kapacitásod, vedd fel velünk a kapcsolatot az info@civilveroce.hu emailcímen!